آموزش ریاضی پایه نهم

ویدئو آموزش ریاضی پایه نهم - فصل اول و دوم

/learn-9

آموزش ریاضی پایه نهم توسط آقای گوهری کیا - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس ریاضی پایه نهم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.