دبیرستان نخبه پرور عطارد علم

یزدان صدرایی دارنده عناوین برتر بین المللی دانش آموزی از عوامل موفقیتش می گوید.

/best2

" دارنده مدال طلا رشته نانوفناوری در مسابقات بین المللی کشور کرواسی، مدال نقره نانوفناوری در کشور مالزی، مدال نقره کشوری مسابقات ریاضی IMC " دانش آموخته کادر آموزشی دبیرستان عطارد علم می باشد.


کسب رتبه های برتر موسیقی در استان و کشور در کنار کادر صمیمی عطارد علم

/best-2

پارسا مستوفی یکی دیگر از دانش آموختگان کادر دبیرستان عطارد است که در این ویدیو از ارتباط خوبش با کادر عطارد و همچنین کسب رتبه های برتر استانی و کشوری در رشته موسیقی صحبت می کند.