دبیرستان نمونه غیر دولتی منطقه یک

آموزش آنلاین و حضوری بصورت همزمان و توأمان در دبیرستان عطارد علم

/post-63

دانش آموزان در صورت تمایل با رعایت پروتکل های بهداشتی از آموزش حضوری در دبیرستان عطارد علم بهره می برند و همزمان آموزش آنلاین (با قابلیت ضبط ویدئو و تکرار مجدد) نیز برای استفاده دیگر دانش آموزان طبق روال صورت می پذیرد.