مدرسه با نشاط

المپیاد ورزشی دانش آموزان دبیرستان عطارد علم

/post-88

المپیاد ورزشی ویژه دانش آموزان دبیرستان عطارد برای ایجاد نشاط، شادابی و بالا بردن روحیه در مدرسه برگزار می شود. المپیاد ورزشی با نظارت کادر مدرسه و در نظر گرفتن تمام نکات و پروتکل های بهداشتی در چندین عنوان مفرح و رشته ورزشی اجرا خواهد شد.