مدرسه برتر منطقه یک

برگزاری المپیاد ورزشی عطارد علم

/post-89

با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور پر شور دانش آموزان عطاردی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم؛ المپیاد ورزشی برگزار گردید و دانش آموزان در عنوان های مفرح و ورزشی به رقابت پرداختند. ایجاد نشاط و شادابی از اولویت های تیم مدیریتی و آموزشی دبیرستان عطارد می باشد.


راه اندازی بازارچه دانش آموزی

/post-70

با مساعدت مدیریت دبیرستان عطارد علم، دست سازه ها و محصولات ساخته شده توسط دانش آموزان پس از تکمیل شدن با تایید دبیران مربوطه در بازارچه دانش آموزی عرضه می شود. همکنون در بخش سامانه های وب سایت دبیرستان؛ صفحه بازارچه دانش آموزی راه اندازی گردیده است.