مشاوره فردی

برگزرای جلسات مشاوره فردی و برنامه ریزی درسی پایه دهمی ها

/learn-85

جلسه مشاوره فردی و برنامه ریزی درسی دهمی های عطاردی بصورت حضوری و آنلاین برگزار گردید. سید مهدی موسوی معاونت آموزشی دبیرستان در این جلسات ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان، راهکارهایی جهت ارتقاء بنیه علمی ایشان ارائه دادند. جلسات مشاوره در طول سال تحصیلی بصورت مداوم برگزار می گردد.


جلسه مشاوره فردی با دانش آموزان

/learn-61

پس از جلسه مشاوره فردی با والدین، جلسه مشاوره دانش آموزان دبیرستان عطارد علم به صورت فردی از روز شنبه 26 تیرماه شروع می گردد. پیگیری روند آموزشی و تحصیلی دانش آموزان با استفاده از مشاورین مجرب نقش بسزایی در موفقیت آن ها دارد.