نشاط نوجوانی

المپیاد ورزشی تابستانه در عطارد

/post-243

با شروع دوره تابستانی در دبیرستان عطارد علم ، علاوه بر برگزاری کلاس های با کیفیت آموزشی، پرورشی، پژوهشی و درسی، المپیادهای ورزشی جهت ارتقا سلامت جسمی و ایجاد شور و نشاط نوجوانی در سالن های ورزشی برگزار می گردد.