درباره ما

            فیض روح القدس ار باز مدد فرماید                   دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

داشتن مدرسه ای که با تربیت جامع بتواند دانش آموزان را برای زندگی در آینده مهیا نماید از دشوارترین برنامه هایی است که اولیاء و همکاران شاغل در مدارس به آن می اندیشند. بدون شک سرمایه گران بهای هر کشوری دانش آموختگان آن هستند که می تواند از فرهنگ و تمدن آن پاسداری نموده و کشور را در مسیر توسعه و بالندگی قرار دهند.
با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در مدارس بر آن شدیم که با مشارکت همکاران مجرب و حمایت اولیاء محترم مدرسه ای را تاسیس نماییم که با تعمیق مسائل فرهنگی تربیتی، ترویج تفکر انتقادی ، توسعه فعالیت های پژوهشی و گروهی ، تقویت ارتباط موثر اجتماعی-مشارکتی و با در اختیار قرار دادن فرصت برابر یادگیری، فرزندان عزیزمان را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهیم و آگاهیم دستیابی به این موارد با شناخت نیازها، برنامه ریزی عملی و عقلانی و نظارت بر اجرای دقیق و موثر برنامه ها و دریافت بازخورد نظرات میسر خواهد بود. در این مسیر از آنچه میدانیم و میتوانیم دریغ نخواهیم کرد و یقین داریم با لطف الهی، تلاش همکاران و حمایت خانواده های محترم به این مهم دست پیدا خواهیم کرد و دانش آموزان طراز اول را تربیت خواهیم نمود.


چشم انداز:
1- تربیت دانش آموختگان با اعتماد به نفس، امیدوار به آینده، قدرشناس، تلاشگر و با روحیه
2- پرورش و توسعه توانایی های فردی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی در آینده
3- کسب رتبه های برتر علمی-فرهنگی و پژوهشی در عرصه داخلی و بین المللی
4- ایجاد فرصت برابر یادگیری جهت کشف، توسعه و پرورش استعدادهای نوجوانان