محتوای آموزشی دبیرستان دوره اول


ویدئو آموزش ریاضی پایه ششم

ویدئو آموزش ریاضی پایه ششم

آموزش ریاضی پایه ششم توسط آقای گوهری کیا - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس ریاضی پایه ششم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت آمادگی دانش آموزان ورودی پایه هفتم و تقویت بنیه علمی؛ آموزش آفلاین تدریس ریاضی پایه ششم را فراهم نموده است.

ویدئو آموزش علوم تجربی پایه هشتم - فصل اول و دوم

ویدئو آموزش علوم تجربی پایه هشتم - فصل اول و دوم

آموزش علوم پایه هشتم توسط آقای عظامی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس علوم پایه هشتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.

ویدئو آموزش علوم تجربی پایه هفتم - فصل اول تا سوم

ویدئو آموزش علوم تجربی پایه هفتم - فصل اول تا سوم

آموزش علوم پایه هفتم توسط آقای عظامی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس علوم پایه هفتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه نهم - درس اول تا سوم

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه نهم - درس اول تا سوم

آموزش زبان انگلیسی پایه نهم توسط آقای سلطانی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه نهم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین را پیش بینی نموده است.

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم - درس اول تا چهارم

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم - درس اول تا چهارم

آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم توسط آقای سلطانی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه هشتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین را پیش بینی نموده است.

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم - درس اول تا چهارم

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم - درس اول تا چهارم

آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم توسط آقای سلطانی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه هفتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین را پیش بینی نموده است.

ویدئو آموزش ریاضی پایه نهم - فصل اول و دوم

ویدئو آموزش ریاضی پایه نهم - فصل اول و دوم

آموزش ریاضی پایه نهم توسط آقای گوهری کیا - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس ریاضی پایه نهم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی وب، وب سایت، HTML و سیستم عامل

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی وب، وب سایت، HTML و سیستم عامل

امروزه دانش کامپیوتری زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد و یادگیری زوایای مختلف آن بسیار ضرورت دارد. دانش آموزان عزیز جهت استفاده و مرور در این پست می توانید فایل PDF جلسات درس کامپیوتر و فناوری را دانلود نمایید.