بارگذاری مدارک دانش آموز


لطفاً مدارک خواسته شده را با کیفیت خوب اسکن نموده و بارگذاری فرمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پایه تحصیلی را انتخاب کنید.
تصویر شناسنامه پدر دانش آموز را انتخاب کنید.
تصویر شناسنامه مادر دانش آموز را انتخاب کنید.
تصویر کارت ملی پدر دانش آموز را انتخاب کنید.
تصویر کارت ملی مادر دانش آموز را انتخاب کنید.
تصویر شناسنامه دانش آموز را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...