ثبت نام میان پایه هشتم و نهم


پیش ثبت نام پایه هشتم و نهم

سال تحصیلی1404-1403


  • {{value}}
جهت تسهیل در فرآیند ثبت نام درخواست می گردد در ثبت اطلاعات توجه کافی را مبذول فرمایید.
نام دانش آموز را بنویسید. نام دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/30
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام مدرسه فعلی دانش آموز را بنویسید. نام مدرسه فعلی دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شیوه آشنایی با دبیرستان عطارد را انتخاب کنید.
معدل آخرین کارنامه را بنویسید. معدل آخرین کارنامه را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید.
بارگذاری عکس دانش آموز را انتخاب کنید.
بارگذاری تصویر کارنامه را انتخاب کنید.

در صورت کسب عناوین و افتخارات دانش آموزی؛ به همراه کارنامه تصویر آنها را در یک فایل فشرده (RAR یا ZIP) قرار داده و بارگذاری فرمایید.

آدرس محل سکونت را بنویسید. آدرس محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن (با پیش شماره) را بنویسید. شماره تلفن (با پیش شماره) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

نام پدر دانش آموز را بنویسید. نام پدر دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن همراه را بنویسید. شماره تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن همراه را بنویسید. شماره تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

توضیحات (اختیاری) را بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت نیاز، توضیحات خود را در این فیلد عنوان نمایید.


کمی صبر کنید...