پیش ثبت نام ورودی پایه هفتم


پیش ثبت نام پایه هفتم

سال تحصیلی1404-1403

شرایط پذیرش دانش آموز در پایه هفتم :

- دارا بودن ارزیابی خیلی خوب یا خوب در کارنامه نوبت دوم پایه پنجم یا نوبت اول پایه ششم

- قبولی در فرآیند پذیرش (مصاحبه حضوری و ارزیابی توانمندی ها)


  • {{value}}
جهت تسهیل در فرآیند ثبت نام درخواست می گردد در ثبت اطلاعات توجه کافی را مبذول فرمایید.
نام دانش آموز را بنویسید. نام دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی دانش آموز را بنویسید. کد ملی دانش آموز را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی دانش آموز را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/31
ارزیابی توصیفی آخرین کارنامه تحصیلی را بنویسید. ارزیابی توصیفی آخرین کارنامه تحصیلی را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید.
بارگذاری عکس دانش آموز را انتخاب کنید.
بارگذاری تصویر کارنامه را انتخاب کنید.

در صورت کسب عناوین و افتخارات دانش آموزی؛ به همراه کارنامه تصویر آنها را در یک فایل فشرده (RAR یا ZIP) قرار داده و بارگذاری فرمایید.

نام مدرسه فعلی دانش آموز را بنویسید. نام مدرسه فعلی دانش آموز را کوچک‌تر از 45 حرف بنویسید.
شیوه آشنایی با دبیرستان عطارد را انتخاب کنید.
آدرس محل سکونت را بنویسید. آدرس محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن (با پیش شماره) را بنویسید. شماره تلفن (با پیش شماره) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

نام پدر دانش آموز را بنویسید. نام پدر دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن همراه را بنویسید. شماره تلفن همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.

نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی مادر دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن همراه را بنویسید. شماره تلفن همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

توضیحات (اختیاری) را بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت نیاز، توضیحات خود را در این فیلد عنوان نمایید.


کمی صبر کنید...