بانک سوالات پایه ششم

بانک سوالات پایه ششم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1آزمون تعیین سطح
آزمون تعیین سطح.pdf
-
2آزمون جامع 2
جامع2.pdf
-
3آزمون جامع1
جامع1.pdf

4تیزهوشان
تیزهوشان.pdf
پاسخنامه .pdf
5ریاضی
آزمون 7.pdf
پاسخنامه 7.pdf
6هوش و استعداد
آزمون 3.pdf
پاسخ آزمون3.pdf
7هوش کلامی و ادبی
آزمون 4.pdf
پاسخ تشریحی.pdf
8هوش تصویری
آزمون5.pdf
پاسخ تشریحی .pdf
9هوش تصویری
آزمون 6.pdf
پاسخ آزمون 6.pdf
10ریاضی
آزمون 8.pdf
پاسخ آزمون8.pdf
11ریاضی-هوش
آزمون9.pdf
پاسخ آزمون 9.pdf
12ریاضی
آزمون10.pdf
پاسخ آزمون 10.pdf