همکاری با ما


  • {{value}}
فرم ثبت اطلاعات متقاضیان همکاری با دبیرستان عطارد علم
عنوان همکاری را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بارگذاری عکس پرسنلی را انتخاب کنید.

حداقل اندازه تصویر ۱۵۰ در ۲۰۰ پیکسل و حداکثر حجم قابل قبول ۱ مگابایت می باشد.

جنسیت را انتخاب کنید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/30
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان محل تولد را بنویسید. استان محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شهر محل تولد را بنویسید. شهر محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
وضعیت خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
دین و مذهب را بنویسید. دین و مذهب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و شهر دانشگاه محل تحصیل را بنویسید. نام و شهر دانشگاه محل تحصیل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس همراه را بنویسید. شماره تماس همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس ثابت (با پیش شماره) را بنویسید. شماره تماس ثابت (با پیش شماره) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نشانی محل سکونت را بنویسید. نشانی محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

میزان سابقه کار را بنویسید. میزان سابقه کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

میزان سابقه کار و فعالیت خود را بر حسب سال یا ماه در این فیلد عنوان نمایید

نام آخرین محل اشتغال به کار را بنویسید. نام آخرین محل اشتغال به کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس آخرین محل اشتغال به کار را بنویسید. شماره تماس آخرین محل اشتغال به کار را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تاریخ شروع کار در آخرین محل اشتغال را بنویسید. تاریخ شروع کار در آخرین محل اشتغال را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ شروع کار در آخرین محل اشتغال معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/30
تاریخ پایان کار در آخرین محل اشتغال را بنویسید. تاریخ پایان کار در آخرین محل اشتغال را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ پایان کار در آخرین محل اشتغال معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/30
علت عدم همکاری با آخرین محل اشتغال به کار را بنویسید. علت عدم همکاری با آخرین محل اشتغال به کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
در حال حاضر تحت پوشش چه بیمه ای هستید ؟ را انتخاب کنید.
از چه طریقی با دبیرستان عطارد علم آشنا شده اید؟ عنوان نمایید. را بنویسید. از چه طریقی با دبیرستان عطارد علم آشنا شده اید؟ عنوان نمایید. را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
در چه زمینه ای قصد همکاری با ما را دارید؟ بصورت کامل عنوان نمایید. را بنویسید. در چه زمینه ای قصد همکاری با ما را دارید؟ بصورت کامل عنوان نمایید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
میزان حقوق درخواستی را بنویسید. میزان حقوق درخواستی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

میزان حقوق درخواستی خود را بر حسب ساعت (جهت تدریس) یا کارکرد یک ماه عنوان نمایید.

بار گذاری رزومه را انتخاب کنید.

در صورت دارا بودن فایل رزومه، می توانید آن را بارگذرای نمایید.

توضیحات (اختیاری) را بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت نیاز توضیحات خود را در این فیلد عنوان نمایید.


کمی صبر کنید...