در دو جلسه قبلی در مورد تاریخچه وب، فرق آن با اینترنت و مراحل ایجاد وب سایت بحث کردیم و همچین در مورد زبان اشاره ای ساخت وب سایت html اطلاعات و نکات مقدماتی ارائه گردید.در این جلسه چند مورد در رابطه با امنیت در محیط وب را بررسی خواهیم کرد و سپس نکاتی در رابطه با آموزش html خوایم داشت.

دانش آموزان گرامی جهت استفاده و مرور برای جلسه بعد فایل های جلسه سوم را مطالعه نمایند.

03 web - html.pdf

تبدیل گوشی به وبکم

03 DroidCamX وبکم.pdf