کامپیوتر یک سخت افزار است که با استفاده از برنامه های نرم افزاری قابل برنامه ریزی می باشد. این برنامه های نرم افزاری رابط بین کاربر و کامپیوتر می باشند.
در این جلسه ابتدا مروری گذرا و کوتاه بر تاریخچه کامپیوتر خواهیم داشت و سپس به بحث سیستم عامل می پردازیم.

دانش آموزان عزیز نسبت به مطالعه و مرور فایل PDF جلسه توجه لازم را داشته باشند.

 Operating System.pdf