امیرحسام رضایی برنا نخبه‌ی کشوری و جهانی ریاضیات و نانوتکنولوژی و دارنده‌ی رتبه‌های ممتاز علمی، که از او بعنوان پر افتخارترین های دانش آموزی یاد می شود؛ از تجربیات و دلایل موفقیتش می گوید: