آقای گل

برگزاری مسابقات «آقای گل» FIFA

/game

دانش آموزان دوره اول و دوره دوم دبیرستان عطارد با شور و نشاط در مسابقات هیجانی آقای گل شرکت کردند. مسابقات بازی فیفا (کنسول پلی استیشن) به صورت حذفی برگزار گردید که بسیار مورد استقبال دانش آموزان واقع شد.