بازگشایی 1401

حضور پرشور دانش آموزان عطاردی در اولین روز بازگشایی مدرسه پس از تعطیلات نوروز

/learn-88

در اولین روز بازگشایی مدرسه پس از تعطیلات نوروز، دانش آموزان دبیرستان عطارد با شور و پرنشاط در فضای باطراوت مدرسه حضور یافتند. فراهم کردن فضای بانشاط برای حضور دانش آموزان، و آماده سازی بسترهای لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی از روزهای قبل توسط واحد آموزشی تدارک دیده شده بود.