برنامه آزمون پایه یازدهم ریاضی

برنامه آزمون های پایه یازدهم رشته ریاضی در سال تحصیلی 1401-1400

/learn-30

برنامه آزمون های پایه یازدهم رشته ریاضی در سال تحصیلی 1401-1400 توسط واحد آموزش دبیرستان اعلام گردید. آزمون های هفتگی با هدف سنجش و تعیین سطح دانش آموزان برای پیگیری های آموزشی و تحصیلی بصورت منظم بر اساس تقویم آموزشی و منطبق بر سرفصل های کتاب درسی به صورت تستی و تشریحی برگزار می گردد.