تبریک سال نو

طرح ترسیم تبریک سال نو

/learn-21

نوروز به عنوان یک جشن قدیمی نماد پیوند دهنده افراد و اقوام ایرانی و ملت ایران می باشد. از این این روز را به همدیگر تبریک می گوییم. آقای ساروخانی دبیر هنر دبیرستان طرحی زیبا را همراه با آموزش ویدئویی برای تبریک نوروز ترسیم و آماده کرده اند.