ثبت نام ورودی

از پایه هفتم تا کنکور با دبیرستان عطارد علم

/post-236

پیش‌ثبت‌نام اینترنتی دبیرستان عطارد از یکم بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و متقاضیان با مراجعه به سایت عطارد و تکمیل فرم‌های مربوطه، می‌توانند فرآیند پیش‌ثبت‌نام خود را آغاز کنند. ستاد ثبت‌نام تا ۷۲ ساعت پس از تکمیل فرم با متقاضیان تماس گرفته و ادامه‌ی مراحل ثبت‌نام آنان پیگیری می‌شود‌.