خیریه

ما توانستیم...

/post-347

با لطف خداوند و همراهی خانواده بزرگ عطارد علم جشنواره خیریه قدمی تا خدا با حضور پرشور اولیای گرانقدر و دانش آموزان عزیز دبیرستان عطارد برگزار گردید.