دانش آموزان مشغول کارند

دانش آموزان در عطارد مشغول درس و کارند!

/learn-12

در عطارد علم علاوه بر کلاس های درسی ، کلاس های متنوع و با کیفیت فرهنگی، هنری، آموزشی و پژوهشی گستره علایق و انتخاب های دانش آموز را افزایش میدهد و در شناسایی استعداد و شکوفا شدن آن نقش بسزایی دارد. اینجا دبیرستان عطارد؛ همه مشغول درس و کارند.