شناسایی استعدادها

کارگاه دست سازه های عطارد علم

/learn-50

در کارگاه دست سازه های عطارد علم با شناسایی استعداد ها و به کار گیری خلاقیت های فردی دانش آموزان، با استفاده از دبیران و مربیان مجرب؛ آموزش های تخصصی داده می شود. معرق کاری، قلم زنی، کاشی کاری، تصویر سازی، منبت کاری، کار با چوب و ... از جمله رشته های آموزشی در کارگاه دست سازه های عطارد علم می باشد.