شورای دانش آموزی

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان عطارد

/post-200

جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان عطارد علم در آخرین هفته دی ماه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاونت دبیرستان و اعضای منتخب دانش آموزی در کافه عطارد مدرسه تشکیل گردید؛ در مورد مسائل روز و جاری دبیرستان بحث و تبادل نظر شد. مصوبات این جلسه در شورای مدرسه مطرح خواهد گردید.