مدال جهانی

درخشش دانش آموزان عطاردی در جشنواره ابداعات و اختراعات کشور مالزی

/post-285

تیم اعزامی دانش آموزان عطاردی به جشنواره ابداعات و اختراعات کشور مالزی توانست عناوین و مدال های رنگارنگی را به ارمغان آورده و موفقیت های علمی دبیرستان عطارد را در عرصه جهانی و بین المللی تکرار نماید. دبیرستان عطارد این موفقیت بزرگ را به عطاردی ها و جامعه علمی ایران تبریک عرض می نماید.