موفقیت در کنکور

تدارک برنامه های ویژه آموزشی جهت کسب موفقیت در کنکور برای پایه دوازدهمی ها

/learn-86

 آقای سید محمدتقی ناهید، مشاور پایه‌ی دوازدهم، به تشریح بخشی از برنامه‌های دبیرستان عطارد در زمینه‌ی آماده‌سازی دانش‌آموزان عطاردی برای کسب موفقیت در کنکور سراسری می‌پردازند.کادر آموزشی عطارد در پایه‌ی دوازدهم، آماده‌ی شروعی قدرتمند در سال آینده است.