ورزشی و فرهنگی

برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی 9گانه

/post-180

مسابقات 9گانه در دو نوبت برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول و دوره دوم ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، با استقبال حداکثری در قالب اردوی مفرح درون مدرسه ای طی دو روز برگزار گردید. هیجان، شور و نشاط در فضایی دوستانه و دلچسب در کنار مسابقات و بازی های متنوع ارمغان این اردوی مفرح بود.