پیام مشاور

چند راهکار برای موفقیت در امتحانات پایان سال تحصیلی

/learn-92

یکی از معیار های اصلی برای ارزشیابی سال تحصیلی، امتحانات خرداد ماه می باشد. آقای رضا انساندوست مشاور تحصیلی دبیرستان عطارد چند راهکار را برای موفقیت در امتحانات ارائه داده است، در ادامه توجه شما را به آن جلب می نماییم.


پنج راهکار درس خواندن اصولی

/learn-15

روش صحیح درس خواندن به عوامل و مقدماتی نیاز دارد که لازم است آن‌ها را رعایت نمود. در واقع درس خواندن هنری‌ست که ظرافت‌‌های خاص خود را دارد، در صورتی که این ظرافت ‌ها به کار گرفته شود، موفقیت تضمین خواهد شد.