ژوژمان گروهی هنری

ژوژمان گروهی هنرمندان عطاردی

/post-188

دانش‌آموزانِ هنرمند هنرکده‌ی عطارد به صورت گروهی و تحت سرپرستی استاد داودی، آثار خود را در محیط دبیرستان به نمایش گذاشتند.در مراحل بعدی از این رویداد، نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنرمندان عطاردی، میزبان نگاه اولیاء محترم و عموم مردم خواهد بود.