کتاب

توزیع کتاب های بسیار کاربردی درس کتاب خوانی

/post-327

با توجه به اهمیت خواندن و درست خواندنو همچنین ضعف اکثر دانش اموزان دهه هشتاد و نود در درست خوانی و کبود زمان سرانه مطالعه در بین نوجوانان، دبیرستان عطارد بر خود وظیفه می داند که در بهبود این بخش موثر در جامعه ی فردای ما قدمی بردارد و با مشورت ونظر استاد گرانقدر جناب آقای حمیدرضا محرابی کتاب هایی بسیار با ارزش به دانش آموزان تقدیم شد.