اپل که در ابتدا با نام Apple Computer Computer Computer شناخته می شد، یک شرکت چند ملیتی است که در زمینه های مختلفی از جمله تولید لوازم الکترونیکی، رایانه های شخصی، تولید سرور و نرم افزارهای رایانه ای و دنیای دیجیتال فعالیت دارد.

در این جلسه تاریخچه شرکت اپل را باهم بررسی خواهیم کرد. 

Operating System - Apple.pdf