سفارش غذا


توجه :

  • به اطلاع می رساند سفارش بصورت ماهانه می باشد و ثبت نهایی پس از تکمیل فرم و پرداخت هزینه صورت می پذیرد.
  • هزینه هر وعده ناهار با دسر (ماست-ژله-سالاد و...) به ریال درج گردیده است.
  •  در شمارش تعداد غذای سفارش داده شده و جمع هزینه آن، توجه کافی را مبذول فرمایید، در صورت مغایرت سفارش ثبت نخواهد گردید.
  • هزینه سفارش را به شماره کارت  5022297000226667  به نام دبیرستان عطارد واریز نموده و شماره پیگیری پرداخت و تصویر فیش واریزی را در پایین فرم سفارش بارگذاری فرمایید.

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پایه تحصیلی را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

5

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

6

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

7

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

8

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

9

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

10

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

11

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

12

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

13

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

14

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

15

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

16


شماره کارت به نام دبیرستان عطارد علم جهت پرداخت را بنویسید. شماره کارت به نام دبیرستان عطارد علم جهت پرداخت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد ناهار درخواستی را بنویسید. تعداد ناهار درخواستی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ واریزی (ریال) را بنویسید. مبلغ واریزی (ریال) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ واریزی (ریال) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
شماره پیگیری پرداخت را بنویسید. شماره پیگیری پرداخت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بارگذاری فیش واریزی را انتخاب کنید. فیش واریزی را بارگذاری نمایید.

تصویر سند پرداختی را بارگذاری فرمایید.

توضیحات (اختیاری) را بنویسید. توضیحات (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورت نیاز توضیح خود را در این فیلد عنوان نمایید.


کمی صبر کنید...