آزمایش روی سفره هفت سین

آزمایش با سفره هفت سین!

/learn-20

سال هاست که سفره هفت سین را در سال نو در خانه هایمان می چینیم و سعی می کنیم تا ظاهری هر چه زیباتر و باشکوه تر به آن ببخشیم. اما بد نیست برای تنوع هم که شده یه کم آزمایش روی سفره هفت سین انجام بدیم! آقای عظامی دبیر علوم این آزمایش را به ما آموزش می دهد.