سال هاست که سفره هفت سین را در سال نو در خانه هایمان می چینیم و سعی می کنیم تا ظاهری هر چه زیباتر و باشکوه تر به آن ببخشیم. اما بد نیست برای تنوع هم که شده یه کم آزمایش روی سفره هفت سین انجام بدیم! 

توجه شما را به دیدن این آزمایش توسط آقای عظامی دبیر علوم جلب می نماییم: