آزمون ترم

دوره دومی های عطارد از امتحانات خرداد ماه می‌گویند!

/post-237

امتحانات خرداد ماه ملاکی برای ارزیابی سال تحصیلی می باشد و دانش آموزان تمام توان خود را برای موفقیت در این عرصه به کار می‌گیرند. در ادامه توجه شما را به صحبت های دوره دومی های دبیرستان عطارد در مورد امتحانات پایان سال تحصیلی جلب می نماییم