امتحانات خرداد ماه ملاکی برای ارزیابی سال تحصیلی می باشد و دانش آموزان تمام توان خود را برای موفقیت در این عرصه به کار می‌گیرند. در ادامه توجه شما را به صحبت های دوره دومی های دبیرستان عطارد در مورد امتحانات پایان سال تحصیلی جلب می نماییم: