آزمون جامع دوره تابستان

برگزاری آزمون جامع دوره تابستان (دانش آموزان دوره اول دبیرستان)

/learn-68

دوره تابستانی پایه های هفتم و هشتم و نهم دبیرستان عطارد پس از پنج هفته با تدریس دروس ریاضی، فیزیک ، زبان ، هنرکده و پژوهش با برگزاری «آزمون جامع دوره تابستان» به پایان رسید. این آزمون بصورت آنلاین برگزار گردید. آزمون دوره تابستان ویژه دانش آموزان دبیرستان دوره دوم هفته آینده برگزار می گردد.