دوره تابستانی کلاس های هفتم و هشتم و نهم دبیرستان عطارد پس از پنج هفته با تدریس دروس ریاضی، فیزیک ، زبان ، هنرکده و پژوهش با برگزاری «آزمون جامع دوره تابستان» به پایان رسید. آزمون دوره تابستان ویژه دانش آموزان دبیرستان دوره دوم هفته آینده برگزار می گردد. 

نتایج این آزمون توسط واحد آموزش دبیرستان تحلیل و بررسی گردیده و راهکارهای لازم برای موفقیت بیشتر دانش آموزان در سال تحصیلی آتی در نظر گرفته خواهد شد.