آزمون حضوری پایه نهم

برگزاری امتحانات پایه نهم با رعایت پروتکل های بهداشتی

/learn-44

آزمون نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم دبیرستان عطارد علم بصورت حضوری برگزار گردید. دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی و تمهیداتی که از قبل در مدرسه فراهم گردیده بود در جلسه امتحان حضور یافتند و آزمون به خوبی برگزار گردید.