برگزاری حضوری آزمون نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم دبیرستان عطارد علم. دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی و تمهیدات ویژه ای که از قبل در مدرسه فراهم گردیده بود در جلسه امتحان حضور یافتند و آزمون به خوبی برگزار گردید.

بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش و با استعلام از ستاد کرونا، آزمون های پایه نهم و پایه دوازدهم بصورت حضوری برگزار می شود.