آموزش با کیفیت

برگزاری کلاس های آنلاین با کیفیت در عطارد علم

/learn-67

در عطارد تمامی کلاس‌های آنلاین به روش On Screen ضبط شده و بلافاصله بعد از برگزاری کلاس قابل دسترس می باشند و در آرکایو آموزشی دبیرستان ذخیره می شوند. دانش آموزان در صورت نیاز می توانند به کلاس های ضبط شده مراجعه و از مطالب آن استفاده نمایند.