تمامی کلاس‌های آنلاین عطارد به روش On Screen ضبط شده و بلافاصله بعد از برگزاری کلاس قابل دسترس می باشد و در آرکایو آموزشی دبیرستان ذخیره می شوند. دانش آموزان در صورت نیاز می توانند به کلاس های ضبط شده مراجعه و از مطالب آن استفاده نمایند.