آموزش تکمیلی

چه نکاتی برای آمادگی در امتحانات لازم است

/learn-47

ارزشیابی دانش آموز در هر درس با آزمون سنجش می شود و نتیجه یک سال تحصیلی بستگی به کسب نمره در آزمون پایانی دارد. آقای موسوی، معاونت آموزشی دبیرستان عطارد، در مورد آمادگی برای امتحانات پایان ترم نکاتی را جهت کسب نتیجه مطلوب توضیح می دهند.


آغاز دوره تسلط در دبیرستان عطارد

/post-121

با شروع اردیبهشت ماه آموزش سرفصل های درسی در پایه های مختلف در دبیرستان عطارد به پایان رسیده و دبیران محترم با مرور، جمع بندی و رفع اشکال و حل نمونه سوالات امتحانی، دانش آموزان را جهت ورود پر قدرت به آزمون های پایان سال آماده می سازند.