آموزش رایگان زبان انگلیسی نهم

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه نهم - درس اول تا سوم

/english9-2

آموزش زبان انگلیسی پایه نهم توسط آقای سلطانی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه نهم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین را پیش بینی نموده است.