آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم

ویدئو آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم - درس اول تا چهارم

/english8-2

آموزش زبان انگلیسی پایه هشتم توسط آقای سلطانی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه هشتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین را پیش بینی نموده است.