آموزش هنر

کلاس های ویژه هنری در دبیرستان عطارد

/learn-40

کلاس های هنری در دبیرستان عطارد هر هفته با حضور دبیر هنر و با ارائه جدیدترین شیوه های آموزشی انجام می پذیرد. در دوران کرونا با فعالیت های هنری می توان زمینه ساز شادابی و نشاط دانش آموزان گردیده و فضای ذهنی ایشان را تلطیف کند.


طرح ترسیم تبریک سال نو

/learn-21

نوروز به عنوان یک جشن قدیمی نماد پیوند دهنده افراد و اقوام ایرانی و ملت ایران می باشد. از این این روز را به همدیگر تبریک می گوییم. آقای ساروخانی دبیر هنر دبیرستان طرحی زیبا را همراه با آموزش ویدئویی برای تبریک نوروز ترسیم و آماده کرده اند.