آموزش کتاب درسی علوم پایه هفتم

ویدئو آموزش علوم تجربی پایه هفتم - فصل اول تا سوم

/learn-6

آموزش علوم پایه هفتم توسط آقای عظامی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس علوم پایه هفتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.