ارتباط با نوجوان

مشاوره و روانشناسی : ارتباط با نوجوان

/psycology

در این بخش از مشاوره و روانشناسی، خانم دکتر موسوی به نکاتی در خصوص ارتباط با نوجوان اشاره می کند که این امر بسیار مهم کمک بزرگی در رشد و تعالی عزیزانمان می تواند داشته باشد.